ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

โรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครสัตวแพทย์ และ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ คลิกที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2556 เป็นต้นไป
เวชระเบียน เริ่มรับบัตรเวลา 07.00 น.
คลินิกนอกเวลา เริ่มรับบัตรเวลา 17.00 น.

เมษายน - พฤษภาคม เริ่มใช้ระบบ CU-HIS
ขออภัยในความล่าช้า

เพื่อความสุขของคุณและสัตว์เลี้ยง

CU Vet Welcome picture of dog and cat