ติดต่อเรา

โทร

เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ 02-218-9751 เบอร์ติดต่อโรงพยาบาลสัตว์เล็กจุฬาฯ 02-218-9715

สถานที่ตั้ง


โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330


พิกัด 13.742388° N, 100.534869° E