ข่าวสาร และ กิจกรรม

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จัดสัมมนาบุคลากรประจำปี
ปิดทำการทุกแผนก ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

โดยจะเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ รับสมัครสัตวแพทย์ประจำแผนก ER, ICU, IPD 16 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (Diploma) หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อหรือยืนใบสมัครได้ที
คุณ รติรัตน์ 02-2189753-4 ในเวลาราชการ

ประกาศ รับสมัคร ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (เจ้าหน้าทีบริการวิทยาศาสตร์ป.ตรี) 8 ตำแหน่ง
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ปวส. 20 ตำแหน่ง

ประจำแผนก ER, ICU, IPD
คุณสมบัติ
จบการศึกษาระดับประกาศณียบัตรบัณฑิต (Diploma) หรือมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อหรือยืนใบสมัครได้ที
คุณ รติรัตน์ 02-2189753-4 ในเวลาราชการ